Nhà máy HSV Bắc Giang

Công trình Nhà máy HSV Bắc Giang

Vật liệu sử dụng

Loại sơn sử dụng là sơn ngoài trời KANSAI chống thấm, chống nhiệt.

Thời gian triển khai

Thời gian triển khai trong vòng 3 năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *