Công trình Fujimold Hải Phòng

Công trình Fujimold Hải Phòng.

Vật liệu sử dụng

Loại sơn sử dụng là sơn ngoài trời KANSAI chống thấm, chống nhiệt.

Thời gian triển khai

Thời gian triển khai trong vòng 3 năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *