Sơn Kansai - Sơn tốt cho người việt

Liên hệ

Công ty TNHH Sản xuất và dịch vụ thương mại ĐẠI PHÁT ĐẠT

Trụ sở: Số 09 Lý thường kiệt – Khu 2 TT Thắng – Hiệp Hòa Bắc Giang

Điện thoại: +84 973260333

STK : 113002637976 - NH TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Bắc Giang.

Email: daiphatdathbg@gmail.com

Gửi lời nhắn