Giới thiệu

Công ty TNHH Sản xuất và dịch vụ thương mại ĐẠI PHÁT ĐẠT

Số 09 Lý thường kiệt – Khu 2 TT Thắng – Hiệp Hòa Bắc Giang

Được thành lập từ tháng 10 năm 2017. Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ vật liệu xây dựng như Sơn Kansai, sơn trang trí nội thất, ngoại thất các loại. Lương thực, thực phẩm sạch. Thức ăn chăn nuôi các loại. Máy sục khí cho nuôi trồng thủy sản